Stingrayn tietosuojaperiaatteet

Stingray Digital Group Inc. ja sen sidos- ja tytäryhtiöt sekä liitännäisyksiköt (yhteisellä nimellä ”Stingray”) ovat sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen. Stingrayn tietosuojaperiaatteiden tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään, miten Stingray kerää, säilyttää, käyttää ja luovuttaa tietoja (jotka on määritelty jäljempänä), kun käytät sen verkkosivustoja, verkkosoittimia, applikaatioita ja sovelluksia, widget-pienoisohjelmia, tuotteita ja/tai palveluja (yhteisellä nimellä ”Stingray-palvelut”). Käyttämällä Stingray-palveluja tai kirjautumalla Stingrayn uutiskirjeiden, sähköisen viestinnän, tiedotteiden, päivitysten, kilpailujen, erikoistarjousten ja/tai muun kirjallisen viestinnän (”Stingray-viestit”) vastaanottajaksi hyväksyt näissä tietosuojaperiaatteissa kuvatut käytännöt.

Näissä tietosuojaperiaatteissa ”sinä”-sana eri muodoissaan viittaa Stingray-palveluja käyttävään henkilöön, sikäli kuin hän on vähintään 13-vuotias, tai vanhempaan tai holhoojaan, mikäli käyttäjä on alle 13-vuotias.

MITÄ TIETOJA STINGRAY KERÄÄ, SÄILYTTÄÄ, KÄYTTÄÄ JA LUOVUTTAA?

Sen mukaan, miten käytät Stingray-palveluja, Stingray voi kerätä, säilyttää, käyttää ja luovuttaa tietoja, jotka olet tietoisesti päättänyt luovuttaa ja syöttää johonkin Stingray-palveluun tai jotka luovutat muulla tavoin Stingraylle ja joiden avulla sinut voidaan tunnistaa, esimerkkeinä nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sijaintipaikka, tieto postiosoitteestasi, sosiaalisen median tilit ja tiedot iästäsi, demografisista tiedoista, mobiili- ja/tai tietokonelaitteesta (yhteisellä nimellä ”tiedot”).

Voit päättää, ettet anna tiettyjä tietoja, mutta silloin et välttämättä pysty hyödyntämään kaikki Stingray-palveluja. Voit ottaa yhteyttä Stingrayhin tähän liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi kohdan ”Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuoja-asioissa” mukaisesti.

Stingray kerää niin ikään tietoja ja voi antaa kolmansien osapuolten kerätä tietoja, mukaan lukien laitteidesi ja tietokoneidesi vuorovaikutuksessa Stingray-palveluihin tuottamat tiedot, esimerkkeinä paikkatiedot ja IP-osoite. Katso lisätietoja tästä aiheesta kohdista ”Evästeiden ja tunnistevälineiden käyttö" ja ”Verkkokäyttäytymiseen perustuva mainonta".

MIKSI STINGRAY KERÄÄ JA SÄILYTTÄÄ TIETOJASI?

Stingray kerää ja säilyttää yleisesti tietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

Tietojen tarkoituksiin käytön oikeudellisena perustana on tyypillisesti sopimus (eli Stingray-palvelujen tarjoaminen sinulle) tai se, että ole suostunut näihin käsittelytarkoituksiin. Stingray voi vedota myös muihin oikeudellisiin perustoihin, esimerkiksi siihen, että käsittelyn on tarpeen sen oikeutetun edun nimissä tai sitä koskevien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Stingrayn ohjelmistoon voi sisältyä mahdollisuus poistaa tietyt ohjelmiston ominaisuudet käytöstä yksityisyydensuojan tason parantamiseksi. Tiettyjä teknisiä tietoja (esim. postinumero) voidaan välittää automaattisesti verkossa olevien palvelimien kesken Stingray-palvelujen pääsyn todentamiseksi, palvelun toimituksen mahdollistamiseksi tai median toimituskokemuksen optimoimiseksi.

Stingray ei vuokraa tai myy tietojasi kolmansille osapuolille eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille ilman sinun suostumustasi, paitsi jos se on välttämätöntä lain nojalla tai näissä yksityisyydensuojaperiaatteissa ilmoitetuissa tarkoituksissa.

MILLOIN JA MITEN STINGRAY LUOVUTTAA TIETOJASI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Stingray saattaa luovuttaa tietojasi omille kumppaneilleen ja lisenssinhaltijoilleen siinä määrin kuin tämä on tarpeen tarkoituksia varten. Stingray voi käyttää kolmansia osapuolia liiketoimintansa edistämiseen, esimerkkeinä maksukäsittelijät, hosting-palvelujen tarjoajat, Stingraytä ja Stingray-palveluja koskevien sähköpostipäivitysten lähettämisen tai asiakaspalvelujen tarjoamisen alihankkijat. Näiden liiketoimintojen yhteydessä Stingrayn alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat päästä käsiksi Stingrayn keräämiin tietoihin käyttääkseen niitä rajoitetun ajan näiden liiketoimintojen yhteydessä. Mikäli Stingray käyttää kolmansia osapuolia tietojen käsittelyyn, Stingray toteuttaa kohtuulliset sopimusperustaiset ja tekniset suojaukset, jotta kyseiset kolmannet osapuolet säilyttävät käsittelemänsä tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Huomaa, että tällaiset kolmannet osapuolet voivat sijaita muissa maissa, joissa henkilötietojen käsittelyä koskevat lait voivat poiketa oman asuinmaasi laeista.

Stingray voi luovuttaa tietojasi myös silloin, kun laki sitä edellyttää tai hyvässä uskossa siihen, että tämä toimi on välttämätön: a) lain noudattamiseksi; b) toimivaltaisen oikeusviranomaisen jollain oikeudenkäyttöalueella antaman määräyksen noudattamiseksi; c) Stingraylle tiedoksi annettuun oikeudenkäyntiin vastaamiseksi; d) Stingrayn oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi ja puolustamiseksi; e) sen valvomiseksi tai varmistamiseksi, että noudatat Stingrayn kanssa mahdollisesti tekemiäsi sopimuksia; f) Stingray-palvelujen välityksellä tehtyjen petosten ja muiden laittomien toimien ennalta ehkäisemiseksi tai g) hätätilanteessa Stingray-palvelujen käyttäjien tai suuren yleisön henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA YMPÄRISTÖT

Stingray-palvelut voivat sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, sovelluksiin tai ympäristöihin. Lue näiden henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja keräävien kolmansien tahojen verkkosivustojen, sovellusten ja ympäristöjen tietosuojaperiaatteet, jotta ymmärrät ne ja niiden tietojenkeräyskäytännöt. Nämä tietosuojaperiaatteet koskevat yksinomaan Stingrayn keräämää ja käsittelemää tai sen puolesta kerättävää ja käsiteltävää tietoa.

Stingray-palveluissa voidaan joskus tarjota sinulle mahdollisuus julkaista ja jakaa tietoa omasta toiminnastasi Stingray-palveluissa, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kulloisenkin Stingray-palvelun kautta jakamiesi esitysten tallenteet (”sisältö”) päiväkirjoihin, blogeihin, ilmoitustauluille, luokiteltuihin ilmoituksiin tai muunlaisiin sosiaalisen median tai julkisten foorumien ympäristöihin. Tällaisten tietojen, jotka olet päättänyt julkaista tai jakaa, käyttöä säännellään kolmansien osapuolten tietosuojaperiaatteilla. Sikäli kuin toiminto on käytettävissä, voit päättää yhdistää Stingray-palveluihin liittyvän tilisi sosiaalisen median tileihisi (esim. Facebook, Twitter, Google+), jolloin suostut sosiaaliseen mediaan liittyvien tietojesi luovuttamiseen Stingraylle ja oman Stingray-palveluissa tapahtuvan toimintasi jakamiseen automaattisesti käyttämiesi sosiaalisen median tilien aikajanoilla ja/tai profiilisivuilla. Voit irrottaa Stingray-tilisi sosiaalisen median tileistäsi kirjautumalla Stingray-tilillesi ja valitsemalla sieltä Account Settings -tiliasetuksista kohdan ”Social” ja vaihtamalla painikkeen ”Connected” asentoon ”Unconnected”. Voit lisäksi keskeyttää jakamisen ”Sharing” vaihtamalla painikkeen ”Sharing” asentoon ”off”.

Alle 13-vuotiaat lapset eivät voi jakaa sisältöjään sosiaalisessa mediassa Stingray-palvelujen kautta ilman sinun ennakkosuostumustasi. Kun suostut lasten sisältöjen jakamiseen, ominaisuus on käytettävissä kaikkien luotujen, myös ennen suostumustasi luotujen sisältöjen jakamiseen, kunnes poistat toiminnon edellä kerrotulla tavalla.

Epäselvyyksien välttämiseksi muistutamme, että hyväksyt ja ymmärrät sen, että sinä olet yksin vastuussa siitä, miten kolmas osapuoli käyttää tietoja ja/tai sisältöjä, joita päätät julkaista tai jakaa itsestäsi tai alle 13-vuotiaista lapsista mahdollisissa päiväkirjoissa, blogeissa, ilmoitustauluilla, luokitelluissa ilmoituksissa tai muunlaisissa sosiaalisen median tai julkisten foorumien ympäristöissä.

KUINKA KAUAN STINGRAY SÄILYTTÄÄ TIETOSI?

Stingray säilyttää tietojasi vain sen ajan, jonka se tarkoitus, johon tiedot kerättiin, edellyttää tai Stingrayn oikeutetut edut edellyttävät tai sovellettavien lakisääteisten, vero- tai sääntelyvaatimusten täyttäminen edellyttää. Tämän jälkeen Stingraylle toimittamasi tiedot tuhotaan, poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi tiedoiksi.

MITEN STINGRAY SUOJAA LASTEN YKSITYISYYTTÄ?

Jollei yksittäisessä Stingray-palvelussa toisin ilmoiteta, Stingray-palvelut ovat ainoastaan vähintään 13-vuotiaiden henkilöiden käytettävissä. Stingray ei tietoisesti kerää, säilytä, käytä eikä luovuta mitään tietoja alle 13-vuotiaista lapsista, ellei vanhempi tai holhooja ole siihen suostunut. Mikäli uskot, että alle 13-vuotiaista lapsista on kerätty tietoja ilman sinun suostumustasi, voit ottaa yhteyttä Stingrayhin kohdan ”Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuoja-asioissa” mukaisesti.

STINGRAY-VIESTIT

Stingray voi lähettää sinulle Stingray-viestejä Stingray-palveluista ja/tai Stingrayn kumppanien ja lisenssinantajien tuotteista ja/tai palveluista, mikäli olet suostunut vastaanottamaan tällaisia tietoja; Yksittäiset Stingray-palvelut ja liiketoimintayhtiöt voivat lähettää erillisiä Stingray-viestejä. Voit kieltäytyä vastaanottamasta Stingray-viestejä ottamalla yhteyttä Stingrayhin kohdan ”Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuoja-asioissa” mukaisesti. Stingray voi jatkaa Stingray-viestien lähettämistä sinulle tiedottaakseen käytettävissä olevista päivityksistä tai kriittisistä teknisistä palveluongelmista, jotka koskevat pyytämääsi tai ostamaasi Stingray-palvelua, tai tiliäsi koskevista tärkeistä seikoista.

TIETOTURVA

Stingray ryhtyy asianmukaisiin varotoimiin tietojesi suojelemiseksi. Stingray käyttää tietojesi suojaamiseen fyysisiä, elektronisia ja menetelmällisiä takeita, jotka täyttävät sovellettavat vaatimukset.

EVÄSTEIDEN JA TUNNISTEVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

Stingray tallentaa joitakin tietoja evästeisiin ja/tai tunnistevälineisiin. Eväste tai tunnisteväline on käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun Internetiin yhteydessä olevaan laitteeseen tallennettava tieto, joka sisältää tietoja käyttäjästä. Stingray käyttää evästeitä tarjotakseen räätälöidyn vierailu- ja käyttäjäkokemuksen Stingray-palveluissa. Stingray käyttää evästeitä niin ikään tulkitakseen liikennemalleja Stingray-palveluissa, salliakseen pääsyn tiettyyn erityis- tai kokeilusisältöön ja tuoteominaisuuteen, kohdentaakseen mainontaan ja/tai välittääkseen push-ilmoituksia. Stingray käyttää tunnistevälineitä todentamaan tiettyjen Stingray-palvelujen käyttäjät automaattisesti. Stingray käsittelee kaikkia evästeisiin ja tunnistevälineisiin mahdollisesti sisältyviä tietoja yhtä luottamuksellisesti kuin muitakin Stingraylle toimittamiasi tietoja. Evästeitä voidaan hallita ja/tai ne voidaan estää selaimesi evästeasetuksissa. Jos haluat lisätietoja evästeiden hallinnasta ja/tai estämisestä, vieraile sivustossa http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

VERKKOKÄYTYTYMISEEN PERUSTUVA MAINONTA

Stingray voi kerätä, käyttää ja/tai antaa kolmansienosapuolten kerätä ja käyttää tiettyjä tietojasi (esim. klikkivirtatiedot, selaintyyppi, kellonaika ja päiväys, napsautettujen tai vieritettyjen mainosten aihe, mainosten katselukerrat, mainoksen konversioasteet, mainoksen monetisointiaste, ostohistoria, Stingray-palvelujen käyttöhistoriatiedot, tiedot kolmansien tahojen sivustojen käytöstä, ikä, sukupuoli, maantieteellistä sijaintia koskeva data, tiedot Internet-palveluntarjoajasta, laitetiedot, laitteistotiedot ja muut vastaavat tiedot), kun olet vuorovaikutuksessa Stingray-palvelujen ja/tai muiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja palvelujen kanssa tarkoituksena tarjota tai antaa kolmansien osapuolten tarjota mainontaa sinua todennäköisesti kiinnostavista hyödykkeistä ja palveluista. Jos haluat lisätietoja käyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta, ota yhteyttä Stingrayhin kohdan ”Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuoja-asioissa” mukaisesti. Missään tapauksessa Stingray ei salli käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa lapsille, joiden se tietää tosiasiallisesti olevan alle 13-vuotiaita.

MUUTOKSET STINGRAYN TIETOSUOJAPERIAATTEISIIN

Stingray tarkistaa näitä tietosuojaperiaatteita usein pitääkseen ne sovellettavan lainsäädännön ja Stingray-palvelujen muutosten mukana. Päivitetyillä ilmoituksilla voidaan kiinnittää käyttäjien huomiota viimeaikaisiin muutoksiin ja viimeisen päivityksen päivämäärään, mutta tarkistettujen tietosuojaperiaatteiden julkaiseminen Stingray-palveluissa katsotaan olevan riittävä ilmoitus sinulle. Jollei toisin ilmoiteta, Stingrayn tietosuojaperiaatteet koskevat kaikkia tietoja, joita Stingrayllä on sinusta.

NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖNTI

Stingray ryhtyy viipymättä korjaaviin toimiin, kun se saa tietoonsa, ettei näitä tietosuojaperiaatteita ole noudatettu. Stingray ei ole vastuussa näihin tietosuojaperiaatteisiin liittyvistä satunnaisista, välillisistä tai rankaisevista vahingonkorvauksista.

Voit tehdä valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun epäilet, että Stingray ei käsittele tietojasi näiden tietosuojaperiaatteiden ja sovellettavien lakien mukaisesti.

TIETOJESI SÄILYTYS JA KANSAINVÄLISET SIIRROT

Käyttämällä Stingray-palveluja suostut siihen, että siirrämme tietosi Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja/tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja käsittelemme niitä näissä maissa. Stingray säilyttää tietojasi Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Euroopan komissio on tunnustanut Kanadan ja Yhdysvallat (ainoastaan Privacy Shield -järjestelyn puitteissa) henkilötiedoille riittävän suojelun tarjoaviksi maiksi. Tämän seurauksena Stingray saa siirtää tietosi Euroopan talousalueelta (ETA) näihin maihin tarvitsematta muita takeita. Kun tietosi siirretään ETA-alueelta muihin maihin (tai Yhdysvaltoihin Privacy Shield -järjestelyn ulkopuolella), joista ei ole tehty Euroopan komissiossa tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, Stingray ryhtyy toimiin, joilla varmistetaan, että tietojasi suojataan riittävästi asianmukaisin teknisin, organisatorisin, sopimusperusteisin tai muin laillisin keinoin. Jos haluat lisätietoja näistä turvatoimista, ota yhteyttä Stingrayhin kohdan ”Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuoja-asioissa” mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ STINGRAYHIN TIETOSUOJA-ASIOISSA JA OIKEUKSIASI KOSKIEN

Jos sinulla on kysymyksiä Stingray-palvelujen tietosuoja-asioista, jos haluat tietää lisää Stingrayn oikeutetuista eduista, haluat tehdä valituksen, peruuttaa (mahdollisen) suostumuksesi, vastustaa tietojesi käyttöä Stingrayssä, pyytää pääsyn tietoihin, joita Stingrayllä on hallussaan sinusta, muuttaa, poistaa tai oikaista näitä tietoja, jos haluat Stingrayn keskeyttävän tietojesi käytön tai rajoittavan sitä tai jos haluat saada kopion kaikista tiedoista, joita Stingrayllä on sinusta, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, käytä ”Contact Us” -kohtaa tai Stingray-palveluiden linkkiä, mikäli sellainen on, tai käänny Stingrayn puoleen seuraavasti:

Mikäli asut Amerikassa: Customer Support re Privacy, Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Kanada H3C 1T4, puh: 1-514-664-1244, faksi: 1-514-664-1143, sähköposti: privacy@stingray.com.
Mikäli asut Euroopassa tai muualla maailmassa: Customer Support re Privacy, Stingray Digital International Limited, Riverside Studios, 65 Aspenlea Road, London W6 8LH, Yhdistynyt kuningaskunta, puh: +44 (0) 208 237 1197, sähköposti: privacy@stingray.com

Stingray voi hyväksyä tai evätä pyyntösi kulloinkin sovellettavien lakien mukaisesti.

Stingray Digital Group Inc. toimii näiden tietosuojaperiaatteiden mukaisesti käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä.

 

Viimeksi päivitetty: 25..5.2018.