Stingray Digital Group Inc. ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti “Stingray”) ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Stingrayn tietosuojakäytäntö on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään, kuinka Stingray kerää, säilyttää, käyttää ja paljastaa henkilötietoja, jotka tarjoat ja/tai sähköisiä tietoja, joita kerätään, kun käytät sen tuotteita ja palveluita (yhteisesti "Tiedot"). Käyttämällä Stingrayn tuotteita ja palveluita tai rekisteröitymällä vastaanottamaan Stingrayn uutiskirjeitä ja päivityksiä, hyväksyt tässä tietosuojakäytännössä kuvatut käytännöt.

MIKSI STINGRAY KERÄÄ JA SÄILYTTÄÄ TIETOJASI?

Stingray yleisesti kerää ja säilyttää tietojasi:

(yhteisesti "Tarkoitus").

Stingray ei vuokraa tai myy mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja kolmansille osapuolille tai ei jaa niitä kolmansien osapuolien kanssa ilman suostumustasi, ellei sen tekeminen ole välttämätöntä lain vaatimana tai tässä tietosuojakäytännössä esitettyihin tarkoituksiin.

MITÄ TIETOJA STINGRAY KERÄÄ, SÄILYTTÄÄ, KÄYTTÄÄ JA PALJASTAA?

Stingray kerää, säilyttää, käyttää ja paljastaa tietoja, jotka tietoisesti päätät paljastaa ja syöttää jollekin sen verkkosivustoista tai muutoin antaa Stingraylle, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi, ikäsi ja demografiset tietosi.

Voit päättää olla tarjoamatta tiettyjä tietoja, mutta sitten et ehkä pysty hyödyntämään joitain Stingrayn tuotteita ja palveluita. Voit ottaa yhteyttä Stingrayhin osan "Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuojaasi koskien" esittämällä tavalla käsitelläksesi siihen liittyviä asioita.

Stingray myös kerää ja voi sallia kolmansien osapuolten keräävän tiettyjä sähköisiä tietoja, joita laitteesi tai tietokoneesi luovat, kun olet vuorovaikutuksessa Stingrayn verkkosivustojen, verkkosoittimien, mobiilisovelluksen, muiden sovelluksien ja palveluiden kanssa, mukaan lukien paikkatiedot ja IP-osoitteesi. Katso osat "Evästeiden ja todennustunnusten käyttö" ja "Verkon käyttäytymismainonta" saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.

KUINKA STINGRAY KÄYTTÄÄ TIETOJASI?

Stingray käyttää tietojasi:

Jotkut Stingrayn keräämät tiedot ovat välttämättömiä, jotta sinulle voidaan toimittaa valitsemiasi Stingrayn tuotteita tai palveluita. Stingrayn ohjelmisto voi sisältää mahdollisuuden poistaa jotkut ohjelmisto-ominaisuudet käytöstä tietosuojatasosi lisäämiseksi. Jotkin tekniset tiedot (esim. postinumero) voidaan kuitenkin välittää automaattisesti verkotettujen palvelimien välillä, jotta voidaan todentaa pääsy tuotteisiin ja palveluihin, mahdollistaa niiden toimitus ja optimoida mediatoimituskokemuksesi.

MILLOIN JA MITEN STINGRAY JAKAA TIETOJASI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA?

Stingray voi paljastaa tietoja asiakkaistaan kumppaneilleen (mukaan lukien palveluntarjoajansa tai sisällöntuottajansa tai tekijänoikeuksien haltijat) siinä määrin, kun tarkoitus tällaista paljastusta vaatii. Nimenomaisesti Stingray voi käyttää kolmansia osapuolia avustamaan liiketoiminnassaan, kuten maksujen käsittelyssä, isännöimään palveluita tai tuotteita rinnakkaispaikkana palvelimilleen, lähettämään sähköpostipäivityksiä Stingraysta ja sen tuotteista ja palveluista, tai tarjoamaan asiakaspalvelua. Liittyen näihin liiketoimintoihin, Stingrayn alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää Stingrayn keräämiä tietoja rajoitetun ajan yhteydessä näihin liiketoimiin. Jos Stingray käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyyn, Stingray toimeenpanee kohtuullisia sopimuksellisia ja teknisiä suojauksia, jotta tällaiset kolmannet osapuolet pitävät kaikki käsittelemänsä henkilötiedot tiukasti luottamuksellisina. Huomaa, että nämä kolmannet osapuolet voivat sijaita maissa, joissa lait henkilötietojen käsittelystä voivat erota asuinmaasi laista.

Stingray voi myös paljastaa tietojasi, jos laki niin vaatii tai hyvässä uskossa, että tällainen toiminta on välttämätöntä: (a) lain noudattamiseksi; (b) pätevän oikeusviranomaisen määräyksen noudattamiseksi jollain lainkäyttöalueella; (c) noudattaakseen Stingrayta vastaan nostettua oikeuskäsittelyä; (d) suojatakseen tai puolustaakseen Stingrayn oikeuksia tai omaisuutta; (e) toimeenpannakseen tai todentaakseen, että noudatat Stingrayn kanssa solmimien sopimusten osia, jos sellaisia on; (f) estääkseen petoksen tai muut laittomat toimet, joita tehdään Stingrayn palveluiden ja/tai tuotteiden kautta; tai (g) toimiakseen kiireellisissä olosuhteissa suojatakseen Stingayn tuotteiden tai palveluiden käyttäjien tai suuren yleisön henkilökohtaista turvallisuutta.

LINKIT

Stingrayn tuotteet ja palvelut, kuten verkkosivustot, verkkosoittimet, mobiilisovellukset ja muut sovellukset ja palvelut, voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai muutoin käsitellä tapahtumiasi muiden verkkosivustojen kautta. Stingray ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tällaisten verkkosivustojen sisällöstä. Lue tietosuojakäytännöt näiltä kolmansien osapuolten verkkosivustoilta, jotka keräävät henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotta ymmärrät niiden tietosuojakäytännöt ja tietojenkeräyskäytännöt. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan vain Stingrayn keräämiin tietoihin.

SÄHKÖISET VIESTIT STINGRAYLTA

Jos olet pyytänyt saada tällaisia tietoja, Stingray voi lähetttä sähköisiä viestejä sinulle sen tuotteista ja palveluista, ja/tai sen kumppaneiden tuotteista ja/tai palveluista (mukaan lukien sen sisällöntuottajat ja tekijänoikeuksien haltijat). Erilliset Stingray-palvelut ja liiketoimintalinjat voivat lähettää erillisiä uutiskirjeitä ja sähköisiä markkinointiviestejä. Voit kieltää Stingrayn sähköisten markkinointiviestien ja/tai uutiskirjeiden vastaanoton asiaankuuluvalle tuotteelle tai palvelulle osassa "Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuojaasi koskien" esitetyllä tavalla. Stingray voi kuitenkin jatkaa sähköisten viestien lähettämistä sinulle tiedottaakseen sinulle saatavissa olevista päivityksistä tai kriittisistä teknisistä palveluongelmista, jotka koskevat pyytämääsi tai ostamaasi Stingrayn tuotetta tai palvelua, tai tarjotakseen sinulle tärkeitä tietoja asiakastilistäsi.

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

Stingray on ryhtynyt asianmukaisiin varotoimiin suojatakseen tietojasi. Stingray käyttää fyysisiä, sähköisiä ja menettelytapasuojauksia, jotka noudattavat sovellettavia määräyksiä suojatakseen henkilötietojasi.

EVÄSTEIDEN JA TODENNUSTUNNUKSIEN KÄYTTÖ

Stingray säilyttää tiettyjä tietoja käyttämällä "evästeitä" ja/taitodennustunnuksia. Eväste tai todennustunnus on tietopala, joka on tallennettu käyttäjän tietokoneelle tai Internetiin yhdistettyihin laitteisiin sidottuna tietoihin käyttäjästä. Stingray käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle räätälöidyn kokemuksen, kun käyt sen verkkosivustoilla ja käytät sen tuotteita ja palveluita. Stingray käyttää myös evästeitä ymmärtääkseen liikennemalleja sen verkkosivustoilla, verkkosoittimissa, mobiilosovelluksissa ja muissa sovelluksissa ja palveluissa, ja valtuuttaakseen pääsyn tiettyihin premium- tai kokeilusisältöihin ja tuoteominaisuuksiin. Stingray käyttää todennustunnuksia todentaakseen automaattisesti käyttäjät tietyissä sen sovelluksissa. Stingray käsittelee kaikkia henkilötietoja, joita voi sisältyä evästeisiin ja todennustunnuksiin, samalla salassapitotasolla kuin muita Stingraylle tarjoamiasi henkilötietojasi.

KÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVA MAINONTA VERKOSSA

Stingray voi kerätä ja käyttää ja/tai sallia kolmansien osapuolten kerätä ja käyttää tiettyjä sähköisiä tietoja (esim. napsautusvirtatiedot, selaintyyppi, aika ja päiväys, napsautettujen tai päältävieritettyjen mainosten aihe), kun olet vuorovaikutuksessa Stingrayn verkkosivustojen, verkkosoittimien, mobiilisovellusten ja/tai muiden sovellusten ja palveluiden kanssa tarjotakseen tai salliakseen kolmansien osapuolten tarjota mainoksia tavaroista ja palveluista, joista sinä todennäköisemmin olet enemmän kiinnostunut. Saat lisätietoja käyttäytymiseen perustuvasta mainontakäytännöstä ottamalla yhteyttä Stingrayhin osassa "Ota yhteyttä Stingrayhin tietosuojaasi koskien" esitetyllä tavalla.

MUUTOKSET STINGRAYN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Stingray tarkistaa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti pitääkseen sen ajantasaisena sovellettavan lainsäädännön ja Stingrayn tuotteiden ja  palveluiden kanssa. Päivitettyjä ilmoituksia voidaan käyttää ilmoittamaan käyttäjille viimeaikaisista muutoksista ja päivittämään edellistä päivitystä, mutta tarkistetun tietosuojakäytännön julkaisua Stingrayn verkkosivustoilla, verkkosoittimissa, mobiilisovelluksissa tai muissa sovelluksissa, tuotteissa tai palveluissa pidetään riittävänä ilmoituksena sinulle. Ellei muuta ilmoiteta, Stingrayn senhetkistä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin tietoihin, joita Stingraylla on sinusta.

NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Stingray ryhtyy pikaisiin korjaaviin toimiin, jos se saa tietää tämän tietosuojakäytännön noudattamatta jättämisestä. Stingray ei ole vastuussa mistään satunnaisista, seuraamuksellisista tai rankaisevista vahingonkorvauksista tähän tietosuojakäytäntöön liittyen.

TIETOJESI SÄILYTYS

Käyttämällä Stingrayn verkkosivustoja, verkkosoittimia, mobiilisovelluksia tai muita sovelluksia, tuotteita tai palveluita, suostut siihen, että tietojasi siirretään ja käsitellään Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Stingray säilyttää tietojasi Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

OTA YHTEYTTÄ STINGRAYHIN TIETOSUOJAASI KOSKIEN

Jos sinulla on kysymyksiä Stingrayn tuotteiden tai palveluiden tietosuojanäkökulmista tai haluat tehdä valituksen, pyytää pääsyä Stingrayn säilyttämään henkilökohtaisiin tietoihin sinusta tai muuttaaksesi tai korjataksesi tällaisia henkilökohtaisia tietoja, tai jos haluat, että Stingray lopettaa henkilötietojesi käytön, tee näin "Ota meihin yhteyttä" -osan tai linkin kautta Stingrayn verkkosivustoilta, verkkosoittimista, mobiilisovelluksista tai muista sovelluksista, joissa tällainen linkki on saatavissa, tai ota yhteyttä Stingrayhin osoitteeseen:

Stingray voi hyväksyä tai evätä pyyntösi sovellettavien lakien perusteella.

 

Edellinen päivitys: 29. tammikuuta 2015.