A Stingray Digital Group Inc. és leányvállalatai (együttesen a „Stingray”) el vannak kötelezve az Ön adatainak védelmére. A Stingray adatvédelmi szabályzata úgy van megszerkesztve, hogy segítsen Önnek megérteni, hogyan gyűjti, tárolja használja és teszik közzé a Stingray az Ön által megadott személyi adatokat és/vagy elektronikus információkat, amelyeket akkor gyűjt, amikor Ön igénybe veszi termékeit és szolgáltatásait (együttesen: az „Adatok”). Azzal, hogy használja a termékeket és szolgáltatásokat vagy feliratkozik a Stingray hírleveleire vagy frissítéseire, elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatot.

MIÉRT GYŰJTI ÉS TÁROLJA STINGRAY AZ ÖN ADATAIT?

A Stingray általában azért gyűjti és tárolja az Ön adatait, hogy:

(együttesen: a „Cél”).

A Stingray nem ad ki és nem ad el harmadik félnek az Ön személyének azonosítására alkalmas adatokat, az Ön beleegyezése nélkül nem osztja meg azokat harmadik féllel, kivéve, ha arra törvény kötelezi, vagy ha jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célból teszi.

MILYEN ADATOKAT GYŰJT, TÁROL, HASZNÁL ÉS TESZ KÖZZÉ A STINGRAY?

A Stingray azokat az adatokat gyűjti, tárolja, használja és teszi közzé, amelyeket Ön közlésre tudatosan kiválaszt, felteszi a webhelyekre vagy másképpen bocsátja a Stingray rendelkezésére, például a nevét, e-mail címét és postai címét, életkorát és demográfiai adatait.

Dönthet úgy is, hogy bizonyos adatokat nem közöl, de akkor előfordulhat, hogy néhány Stingray termék és szolgáltatás előnyeit nem tudja kihasználni. A Stingray-jel a „Kapcsolatfelvétel a Stingray-jel adatvédelem ügyében” fejezetben meghatározott módon léphet kapcsolatba, amennyiben ilyen jellegű problémája adódik.

A Stingray gyűjti és harmadik fél számára is engedélyezheti bizonyos elektronikus információk gyűjtését, amelyeket az Ön eszközei vagy számítógépei generálnak, ideértve helyinformációját és e-mail címét, amikor a Stingray webhelyeivel, webes lejátszóival, mobil vagy más alkalmazásaival és szolgáltatásaival interaktív kapcsolatban áll. Erről a témáról bővebb tájékoztatást talál a „Cookie-k és hitelesítő tokenek használata”, valamint a „Digitális úton gyűjtött adatokra épülő viselkedés-alapú hirdetések” című fejezetekben.

HOGYAN HASZNÁLJA FEL ADATAIT A STINGRAY?

A Stingray arra használja fel az adatait, hogy:

A Stingray által gyűjtött adatok némelyike szükséges ahhoz, hogy Önt elláthassák a kiválasztott Stingray termékekkel vagy szolgáltatásokkal. A Stingray szoftvere tartalmazhatja annak lehetőségét, hogy az Ön adatvédelmének fokozása érdekében a szoftver bizonyos funkciói kikapcsolhatók legyenek. Bizonyos technikai adatok (pl. irányítószám) automatikusan átkerülhetnek hálózatba kötött szerverek egyikéről a másikára, hogy hitelesítsék a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, lehetővé tegyék azok kiszállítását vagy pedig optimalizálják az Ön média továbbítással kapcsolatos tapasztalatát.

MIKOR ÉS HOGYAN OSZTJA MEG A STINGRAY AZ ÖN ADATAIT HARMADIK FELEKKEL?

A Stingray olyan mértékben közölheti ügyfeleinek adatait a partnereivel (ideértve szolgáltatóit vagy tartalom-szolgáltatóit vagy szerzői jogok tulajdonosait), ahogyan a Cél érdekében szükséges. Kifejezetten, a Stingray felhasználhat harmadik feleket, hogy üzletmenetét megkönnyítse, például fizetés-lebonyolítókkal, hogy szolgáltatásait vagy termékeit kolokációs adatközpontba telepítse, e-mailben frissítést küldjön a Stingrayről, termékeiről és szolgáltatásairól, vagy ügyfélszolgálatot lásson el. Ezekkel az üzleti műveletekkel kapcsolatban a Stingray társvállalkozói és szolgáltatói hozzáférhetnek az Ön Stingray által gyűjtött adataihoz, hogy azokat korlátozott ideig felhasználják az említett üzleti tevékenységekhez. Amikor a Stingray harmadik felet használ fel személyes adatok feldolgozásához, ésszerű szerződéses és technikai védelmet biztosít ahhoz, hogy a feldolgozott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljék. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezek a harmadik felek lehetnek más országokban is, ahol a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályok különböznek az Ön országában érvényes jogszabályoktól.

A Stingray akkor is közölheti az Ön személyes adatait, ha azt jogszabály írja elő, vagy jóhiszeműen úgy találja, hogy a következők teszik szükségessé: (a) a jogszabálynak való megfelelőség; (b) az illetékes joghatóság elrendeli; (c) a Stingrayhez kapcsolódó jogi eljárás; (d) a Stingray jogainak vagy tulajdonának védelme; (e) az Ön és a Stingray közötti megállapodás bármely részének való megfelelőség érvényre juttatása vagy ellenőrzése; (f) a Stingray szolgáltatásaival és/vagy termékeivel elkövetett csalás vagy egyéb illegális tevékenység megelőzése; vagy (g) olyan körülmények lépnek fel, amelyek sürgőssé teszik a Stingray termékek vagy szolgáltatások felhasználói vagy a nagyközönség személyes biztonságának védelmét.

HIVATKOZÁSOK

A Stingray termékek és szolgáltatások, webhelyek, webes lejátszók, mobil és egyéb alkalmazások és szolgáltatások tartalmazhatnak más webhelyekre átirányító hivatkozásokat, vagy az Ön tranzakcióit más webhelyek segítségével dolgozzák fel. A Stingray nem felelős az olyan harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért vagy webhelyeik tartalmáért. Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatát ezeknek a harmadik felekhez tartozó webhelyeknek, amelyek személyek azonosítására alkalmas adatokat gyűjtenek, hogy megértse az ő adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatukat. Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Stingray által gyűjtött adatokra alkalmazható.

A STINGRAYTŐL ÉRKEZETT ELEKTRONIKUS ÜZENETEK

Ha Ön kérte, a Stingray küldhet elektronikus üzeneteket termékeiről és szolgáltatásairól, és/vagy partnerei (ideértve tartalom-szolgáltatóit és szerzői jogok tulajdonosait) termékeiről és/vagy szolgáltatásairól. A különálló Stingray szolgáltatások és üzletágak külön-külön küldhetnek hírleveleket és elektronikus marketing üzeneteket. A releváns Stingray termékről vagy szolgáltatásról szóló elektronikus marketing üzeneteiről és/vagy hírleveleiről, a „Kapcsolatfelvétel a Stingray-jel adatvédelem ügyében” fejezetben meghatározott módon iratkozhat le. A Stingray viszont továbbra is küldhet elektronikus üzeneteket, amelyekben tájékoztatja az Ön által kért vagy megvásárolt Stingray termékhez vagy szolgáltatáshoz elérhető frissítésekről, vagy fiókjával kapcsolatos fontos információval láthatja el.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

A Stingray az Ön adatainak védelme érdekében megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. A Stingray fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokat használ, amelyek összhangban vannak a személyes adatok védelmét szolgáló alkalmazandó előírásokkal.

COOKIE-K ÉS HITELESÍTŐ TOKENEK HASZNÁLATA

A Stingray bizonyos adatokat „cookie-k” és/vagy hitelesítő tokenek használatával tárol. A cookie vagy hitelesítő token a felhasználó számítógépén vagy az internethez kapcsolódó más eszközén tárolt, a felhasználóról szóló információt tartalmazó egyszerű adat. A Stingray arra használja a cookie-kat, hogy Önt ellássa személyre szabott élménnyel, amikor webhelyeire látogat, illetve termékeit és szolgáltatásait használja. A Stingray arra is használja a cookie-kat, hogy webhelyei, webes lejátszói, mobil és egyéb alkalmazásai és szolgáltatásai forgalmának jellemzőit felmérje, és hogy hozzáférést engedélyezzen bizonyos jutalom- vagy próbatartalomhoz és termékjellemzőkhöz. A Stingray bizonyos alkalmazásai felhasználóinak automatikus hitelesítéséhez hitelesítő tokeneket használ. A Stingray a cookie-kban és hitelesítő tokenekben lévő személyes adatokat ugyanolyan bizalmasan kezeli, mint az Ön által a Stingraynek megadott adatokat.

DIGITÁLIS ÚTON GYŰJTÖTT ADATOKRA ÉPÜLŐ VISELKEDÉS-ALAPÚ HIRDETÉSEK

A Stingray gyűjtheti és felhasználhatja és/vagy engedélyezheti, hogy harmadik felek gyűjtsenek és felhasználjanak bizonyos elektronikus adatokat (pl. látogatói útvonal adatai, böngésző típusa, dátum és idő, kattintással megnyitott vagy továbbgörgetett hirdetések témája), miközben Ön interaktív kapcsolatban áll a Stingray webhelyeivel, webes lejátszóival, mobil alkalmazásaival és/vagy más alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, annak érdekében, hogy ellássa vagy engedélyezze, hogy harmadik felek ellássák olyan árukról és szolgáltatásokról szóló hirdetésekkel, amelyek valószínűleg jobban érdeklik. Ha többet szeretne megtudni a viselkedés alapú hirdetésekről, a „Kapcsolatfelvétel a Stingray-jel adatvédelem ügyében” fejezetben meghatározott módon forduljon a Stingrayhez.

VÁLTOZÁSOK A STINGRAY ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁBAN

A Stingray gyakran frissíti adatvédelmi szabályzatát, hogy az alkalmazandó joggal, illetve a Stingray termékekkel és szolgáltatásokkal összhangban legyen. A felhasználók figyelmét frissítési értesítőkkel is fel lehet hívni a friss változásokra és a legutóbbi frissítés időpontjára, de a frissített adatvédelmi szabályzat feltöltése a Stingray webhelyeire, webes lejátszóira, mobil és egyéb alkalmazásaira, termékeire vagy szolgáltatásaira kielégítő értesítésnek számít. Eltérő rendelkezés hiányában a Stingray jelenlegi adatvédelmi szabályzata minden adatra érvényes, amelyet a Stingray Önről gyűjtött.

MEGFELELŐSÉG HIÁNYA

A Stingray korrekciós intézkedést fog tenni, ha a jelen adatvédelmi szabályzatnak való megfelelőség hiányát tapasztalja. A Stingray nem felelős a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bekövetkező semmilyen véletlenszerű, járulékos vagy büntetőjogi kárért.

AZ ÖN ADATAINAK TÁROLÁSA

A Stingray webhelyeinek, webes lejátszóinak, mobil vagy egyéb alkalmazásainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak használatával Ön beleegyezik abba, hogy adatait Kanadába, az Egyesült Államokba és/vagy az Egyesült Királyságba küldjék és ott dolgozzák fel. Az Ön adatait a Stingray Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy az Egyesült Királyságban fogja tárolni.

KAPCSOLATFELVÉTEL A STINGRAY-JEL ADATVÉDELEM ÜGYÉBEN

Ha kérdései merülnek fel a Stingray termékek vagy szolgáltatások adatvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni, vagy hozzáférést kérni azokhoz az adatokhoz, amelyeket a Stingray Önről tárol, vagy módosítani szeretné személyes adatait, vagy azt kívánja, hogy a Stingray ne használja tovább a személyes adatait, látogasson el a „Lépjen velünk kapcsolatba” fejezethez vagy hivatkozáshoz a Stingray webhelyein, webes lejátszóin, mobil vagy egyéb alkalmazásain, amikor ilyen hivatkozás elérhető, vagy vegye fel a kapcsolatot a Stingray-jel az alábbi elérhetőségeken:

Kérését a Stingray az alkalmazandó jogszabályok alapján fogadhatja vagy utasíthatja el.

 

Legutóbbi frissítés: 2015. január 29.