A Stingray Adatvédelmi Politikája

A Stingray Digital Group Inc. valamint a partnerei, leányvállalatai és kapcsolódó szervezetek (együttesen “Stingray”) kötelezettséget vállalnak arra, hogy megőrizzék a személyes adatait. A Stingray adatvédelmi politikája úgy van megalkotva, hogy segítsen megérteni miként gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg Adatokat (a lentiek alapján) amelyek a weboldalak, internetes játékok, applikációk, widget-ek, termékek és/vagy szolgáltatások (együttesen „Stingray Szolgáltatások”) használatából adódnak. A Stingray szolgáltatások használatával vagy a hírlevelekre, elektronikus üzenetekre, hírekre, frissítésekre, versenyekre, speciális ajánlatokra és/vagy más írott kommunikációra („Stingray Üzenetek”) való feliratkozással Ön beleegyezését adja a jelen Adatvédelmi politikában leírt gyakorlatokhoz.

Ebben az Adatvédelmi politikában az „Ön” azt a személyt jelenti, aki a Stingray Szolgáltatásokat igénybe veszi, amennyiben ez a személy legalább 13 éves, vagy a szülőt, illetve a törvényes gyámot, ha a felhasználó fiatalabb 13 évesnél.

MILYEN ADATOKAT GYŰJT, TÁROL, HASZNÁL ÉS OSZT MEG A STINGRAY?

A Stingray Szolgáltatások használatának függvényében, a Stingray gyűjtheti, használhatja és megoszthatja az Ön által, bármilyen Stingray szolgáltatás igénybevételénél vagy más módon, a Stingray vállalattal szándékosan megosztott vagy megadott adatokat, amelyek egyénként azonosítják Önt, mint: név, hozzáférési adatok, e-mail cím, fizikai helyzet, postacím, közösségi oldal fiókok, életkor, statisztikai adatok, mobiltelefon és/vagy számítógépes eszközök (együttesen „Adatok”).

Ön úgy dönthet, hogy nem ad meg bizonyos Adatokat, de ebben az esetben valószínűleg nem tudunk Önnek bizonyos Stingray szolgáltatásokat nyújtani. Kapcsolatba léphet a Stingray vállalattal a „Lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal az adatvédelemmel kapcsolatosan” fejezetben leírtak szerint, ha bármilyen aggodalma lenne.

A Stingray úgyszintén gyűjti és megengedi harmadik felek számára az Ön Adatainak gyűjtését, beleértve a Stingray Szolgáltatásokkal való interakciók közben, a készülékei és számítógépei által generált Adatokat, közöttük a tartózkodási helyet és IP-címet. Olvassa el a „Sütik és azonosítási tokenek használata”, valamint az „Online viselkedés alapú marketing” fejezeteket az erre vonatkozó bővebb információk érdekében.

MIÉRT GYŰJTI ÉS TÁROLJA AZ ÖN ADATAIT A STINGRAY?

A Stingray általában a következő célokból gyűjti és tárolja az Ön Adatait:

Az Adatok felhasználásának törvényes alapja a Célok érdekében jellemzően a szerződéses alap (azaz a Stingray Szolgáltatások nyújtása), vagy az Ön beleegyezése az ilyen Célok érdekében. Ezenkívül a Stingray más törvényes alapokra is támaszkodhat, például akkor, ha a feldolgozás jogos érdekében szükséges vagy a törvényes kötelezettségeinek való megfelelés érdekében.

A Stingray szoftver lehetőséget adhat bizonyos funkciók kikapcsolására, amellyel fokozhatja a személyes adatai védelmét. Azonban bizonyos technikai adatok (pl. az irányítószám) automatikusan küldésre kerül a hálózati szerverek között a Stingray Szolgáltatásokhoz való hozzáférés autentikálására, a szolgáltatások nyújtása, valamint a média nyújtotta tapasztalat optimizálása érdekében.

A Stingray nem adja bérbe és nem adja el az Ön Adatait harmadik feleknek és nem osztja meg harmadik felekkel az Ön beleegyezése nélkül, kivéve, a hatályos törvényeknek való megfelelés és a jelen Adatvédelmi Politikában megfogalmazott célok érdekében.

MIÉRT ÉS HOGYAN ADJA TOVÁBB A STINGRAI AZ ÖN ADATAIT HARMADIK FELEKNEK?

A Stingray továbbíthatja az Ön adatait partnereinek és szolgáltatóinak a Célok megvalósulásához szükséges mértékben. A Stingray használhat harmadik feleket az üzleti tevékenysége során, mint pl. fizetési adatfeldolgozók, tárhely szolgáltatók, alvállalkozók az e-mail frissítések küldésére a Stingray és a Stingray Szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy ügyfélszolgálati célokra. Az üzleti tevékenység kapcsán a Stingray alvállalkozói és szolgáltatói hozzáférhetnek az Ön, a Stingray által felvett adataihoz, amelyeket korlátozott ideig, az üzleti cél megvalósítása érdekében használhatnak. Amennyiben a Stingray harmadik feleket használ bármely Adat feldolgozásához, a Stingray ésszerű szerződés alapú és technikai védelmet biztosít annak érdekében, hogy az ilyen harmadik felek az Adatok feldolgozása során betartsák az adatvédelmi szabályokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a harmadik felek olyan országokban lehetnek, ahol a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozások eltérhetnek az Ön országában érvényes törvényektől.

A Stingray felfedheti az Ön Adatait, amennyiben jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, illetve jóhiszeműen úgy véli, hogy egy ilyen intézkedés szükséges a következők érdekében: (a) a jogszabályoknak való megfelelés; (b) megfelelés az illetékes igazságügyi hatóság rendelkezéseinek bármely joghatóságban; (c) megfelelés a Stingray elleni jogi eljárások esetén; (d) A Stingray jogainak és tulajdonainak megvédésére; (e) érvényesíteni, vagy ellenőrizni az Ön megfelelését a Stingray vállalattal kötött megállapodás bármely részéhez, amennyiben alkalmazható; (f) A Stingray Szolgáltatások igénybevételével történő bármilyen csalás vagy illegális tevékenység megakadályozására; vagy (g) sürgős helyzetekben, amennyiben a Stingray Szolgáltatások felhasználóinak vagy a szélesebb közönség biztonsága megkívánja.

HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK ÉS PLATFORMOK

A Stingray Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalak, applikációk és platformok felé mutató hivatkozásokat. Kérjük, olvassa el az adott harmadik felek weboldalai, applikációi és platformjai adatvédelmi nyilatkozatait, hogy megismerje a gyűjthető személyes adatok gyűjtésére vonatkozó politikájukat és adatgyűjtési gyakorlataikat. A jelen Adatvédelmi Politika kizárólag a Stingray által felvett és feldolgozott Adatokra vonatkozik.

A Stingray időnként felajánlhatja a lehetőséget, hogy hírekben, blogokon, üzenőfalakon, hirdetményben vagy bármilyen más közösségi média platformon vagy nyilvános fórumon közzétegyen és megosszon adatokat a Stingray Szolgáltatásokkal való tevékenységéről, beleértve, de nem korlátozva az alkalmazható Stingray Szolgáltatások használatával történő interpretációinak felvételeit (a „Tartalom”). Az Ön által posztolt vagy megosztott ilyen jellegű információk esetében a harmadik felek adatvédelmi politikája irányadó. Ha ez a funkció rendelkezésre áll, Ön választhatja a Stingray Szolgáltatások fiókjának összekapcsolását a közösségi oldalai fiókjaival (pl. Facebook, Twitter, Google+). Ebben az esetben Ön beleegyezését adja a közösségi oldalakon található Adatok megosztására a Stingray vállalattal, és hogy a Stingray Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége automatikusan megosztásra kerüljön a közösségi oldalai hírfolyamában és/vagy profiloldalain. Lekapcsolhatja a Stingray fiókját a közösségi oldalairól ha bejelentkezik a Stingray fiókjába és a Fiókbeállítások „Közösségi oldalak” pontjánál átkapcsolja a „Bekapcsolva” opciót „Kikapcsolva” opcióra. Szintén kikapcsolhatja a „Megosztás” funkciót, ha a „Megosztás” gombnál a „Kikapcsolva” opciót választja.

A 13 évesnél fiatalabb gyermekeknek nincs lehetőségük a Tartalmaik megosztására a közösségi oldalakon a Stingray Szolgáltatásokon keresztül az Ön beleegyezése nélkül. Amint megadja a beleegyezését a gyermeke Tartalmainak megosztására, ez az összes Tartalomra vonatkozik, beleértve az Ön beleegyezése előtt létrehozott Tartalmakat is, addig, amíg a fentiek szerint Ön ki nem kapcsolja a funkciót.

Minden kétség kizárása érdekében Ön elismeri és beleegyezik, hogy egyedül Ön felelős minden harmadik felek által használt adatért és/vagy Tartalomért, amelyet Ön, vagy a 13 évesnél fiatalabb gyermekei posztolnak vagy megosztanak bármilyen hírekben, blogokon, üzenőfalakon, hirdetményben vagy bármilyen más közösségi média platformon vagy nyilvános fórumon a Stingray Szolgáltatások funkcionalitásainak segítségével.

MENNYI IDEIG TÁROLJA A STINGRAY AZ ÖN ADATAIT?

A Stingray csak addig tárolja az Ön Adatait, ameddig az adatok összegyűjtésekor megadott Cél vagy a Stingray jogos érdekében szükség van rájuk, illetve az alkalmazandó jogi, adózási vagy szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges. Ez idő eltelte után minden, a Stingray vállalatnak megadott Adat megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerül.

HOGYAN BIZTOSÍTJA A STINGRAY A GYERMEKEK MAGÁNÉLETÉNEK VÉDELMÉT?

Kivéve ha egy bizonyos Stingray Szolgáltatás érdekében másként nem rendelkezik, a Stingray Szolgáltatások csak a legalább 13 éves személyeknek állnak rendelkezésére. A Stingray szándékosan nem gyűjt, tárol, használ vagy oszt meg 13 évesnél fiatalabb gyermekek részéről a szülő vagy a törvényes gyám beleegyezése nélkül. Ha úgy véli, hogy Adatok lettek gyűjtve 13 évesnél fiatalabb gyermekektől az Ön jóváhagyása előtt, kapcsolatba léphet a Stingray vállalattal a „Lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal az adatvédelemmel kapcsolatosan” fejezetben leírtak szerint.

STINGRAY ÜZENETEK

Amennyiben jóváhagyta az ilyen információk elfogadásét, a Stingray küldhet Önnek Stingray Üzeneteket a Stingray Szolgáltatásokról és/vagy a partnerei és licencadói termékeiről és/vagy szolgáltatásairól. Különböző tevékenységű Stingray Szolgáltatások külön is küldhetnek Stingray Üzeneteket. Ön bármely pillanatban leiratkozhat a Stingray Üzenetekről, a „Lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal az adatvédelemmel kapcsolatosan” fejezetben leírtak szerint. Azonban a Stingray továbbra is küldhet Stingray Üzeneteket amelyekben tájékoztatja az elérhető frissítésekről vagy kritikus technikai problémáról egy olyan Stingray Szolgáltatásra vonatkozóan, amelyet Ön megvásárolt, illetve a felhasználói fiókjával kapcsolatos fontos információkat.

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A Stingray megfelelő óvintézkedéseket tesz az Ön Adatai megőrzése érdekében. Az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően a Stingray fizikai, elektronikus és eljárási óvintézkedéseket használ az Adatok megőrzése érdekében.

A SÜTIK ÉS A AZONOSÍTÁSI TOKENEK HASZNÁLATA

A Stingray bizonyos Adatokat „sütik” és/vagy azonosítási tokenek használatával tárol. Egy süti vagy egy azonosítási token egy, a felhasználó számítógépén vagy egyéb internet-kapcsolattal rendelkező eszközön tárolt kisméretű adat, amely a felhasználóra vonatkozó adatokkal van kapcsolatban. A Stingray sütiket használ, hogy személyre szabott felhasználói élményt biztosítson a Stingray Szolgáltatások látogatóinak és felhasználóinak. A Stingray sütiket használ a Stingray Szolgáltatások látogatási mintáinak megértésére, egyes prémium vagy kísérleti tartalmak és termék-funkciókhoz való hozzáférés engedélyezésére és a cél-reklámok és push értesítések érdekében. A Stingray azonosítási tokeneket használ, hogy automatikusan azonosítsa bizonyos Stingray Szolgáltatások felhasználóit. A Stingray a sütikben és az azonosítási tokenekben tartalmazott Adatokat ugyanolyan adatkezelési szinten kezeli, mint bármilyen más, Ön által megadott Adatot. A sütik kezelését és/vagy letiltását a böngésző süti beállításain keresztül lehet elvégezni. Ha további információkat szeretne a sütik kezelésére és/vagy letiltására, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ oldalt.

ONLINE VISELKEDÉS ALAPÚ REKLÁM

A Stingray gyűjtheti, használhatja és/vagy megengedheti harmadik feleknek, hogy gyűjtsék és használják bizonyos Adatait (pl. kattintások nyomon követése, böngésző típusa, dátum óra, azon reklámok típusa amelyekre rákattintott és görgetett, egyes reklámok megtekintésének száma, reklámkonverzió sebessége, monetizálási arány, vásárlási előzmények, A Stingray Szolgáltatások használatára vonatkozó adatok, harmadik felek weboldalainak használatára vonatkozó adatok, életkor, nem, lokalizációs adatok, internetszolgáltatóra vonatkozó adatok, eszközre vonatkozó adatok, hardverre vonatkozó adatok és más hasonló adatok) mikor interakcióba lép a Stingray Szolgáltatásokkal és/vagy harmadik felek weboldalaival és szolgáltatásaival, lehetővé téve és megengedve harmadik feleknek, hogy olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó reklámokat nyújtsanak, amelyek valószínűleg érdeklik Önt. Amennyiben további információkat szeretne a viselkedési alapú reklámokkal kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Stingray vállalathoz a „Lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal az adatvédelemmel kapcsolatosan” fejezetben leírtak szerint. A Stingray semmi esetben sem engedélyez viselkedési alapú reklámokat gyermekek számára, amennyiben ténylegesen tudomása van róla, hogy a felhasználó 13 évesnél fiatalabb.

A STINGRAY ADATVÉDELMI POLITKÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI

A Stingray gyakran frissíti az Adatvédelmi Politikáját, hogy lépést tartson az alkalmazandó törvényekkel és a Stingray Szolgáltatásokkal. Üzenetekben értesíthetjük a felhasználókat a legutóbbi módosítások óta történt frissítésekről, de a módosított Adatvédelmi Politika közzétételét elégségesnek kell tekintenie. Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Adatvédelmi Politika érvényes az összes Adatra, amellyel a Stingray Önről rendelkezi.

BE NEM TARTÁS

A Stingray azonnal kiigazító intézkedéseket tesz, amennyiben tudomására jut egy, az Adatkezelési Politikát érintő helyzet. A Stingray nem vállal felelőséget semmilyen véletlen,  következményes vagy büntető jellegű kártérítést a jelen Adatkezelési Politikával kapcsolatban.

Panaszt nyújthat be az illetékes hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy a Stingray nem a jelen Adatkezelési Politikának vagy az alkalmazandó törvényes rendelkezéseknek megfelelően kezelte az Adatait.

AZ ÖN ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

A Stingray Szolgáltatások használatával Ön beleegyezését adja az Adatainak Kanadába, az Egyesült Államokba és/vagy az Egyesült Királyságba történő továbbítására és ott történő feldolgozására. Az Ön Adatait a Stingray Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy az Egyesült Királyságban fogja tárolni.

Az Európai Bizottság elismerte, hogy Kanada és az Egyesült Államok (az Adatvédelmi Pajzs kereteire korlátozva) megfelelő biztonságot nyújtanak a személyes adatok megőrzésére. Következésképpen a Stingray továbbíthatja az Ön Adatait az Európai Gazdasági Térségből („EGT”) ezekbe az országokba további biztonsági intézkedések nélkül. Ha az Ön Adatai az EGT-ből egy olyan országba kerülnek továbbításra (vagy az Egyesült Államokba az Adatkezelési Pajzs nélkül), amely nem rendelkezik ilyen megfelelőségi határozattal az Európai Bizottság részéről, A Stingray megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az Ön Adatai technikai, szervezeti, szerződéses vagy egyéb törvényes eszközök által megfelelően legyenek megőrizve. Amennyiben további információkat szeretne ezekre a biztonsági intézkedésekre vonatkozóan, kérjük, forduljon a Stingray vállalathoz a „Lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal az adatvédelemmel kapcsolatosan” fejezetben leírtak szerint.

LÉPJEN KAPCSOLATBA A STINGRAY VÁLLALATTAL AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOSAN, BELEÉRTVE AZ ÖN JOGAIT IS

Amennyiben kérdései vannak a Stingray Szolgáltatások adatvédelmi aspektusaira vonatkozóan, többet szeretne megtudni a Stingray jogos érdekeiről, panaszt szeretne benyújtani, vissza szeretné vonni a jóváhagyását (amennyiben van ilyen), tiltakozni szeretne az Adatai Stingray általi felhasználására vonatkozóan, hozzáférést szeretne a Stingray Önről tárolt információkról, módosítani, törölni vagy frissíteni szeretné ezeket az Adatokat, ha szeretné, hogy a Stingray ne használja vagy korlátozott módon használja ezeket az Adatokat, vagy egy másolatot szeretne az összes Adatról amelyet a Stingray strukturált, általánosan használt, számítógéppel olvasható formátumban birtokol, kérjük, a „Kapcsolat” rész vagy hivatkozás segítségével tegye meg, amennyiben rendelkezésre áll egy ilyen hivatkozás, vagy lépjen kapcsolatba a Stingray vállalattal a következő módon:

Amennyiben az Ön lakhelye Amerikában van: Customer Support re Privacy, Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 1T4, tel: 1-514-664-1244, fax: 1-514-664-1143, e-mail: privacy@stingray.com.
Amennyiben az Ön lakhelye Európában vagy a világ más részén van: Customer Support re Privacy, Stingray Digital International Limited, Riverside Studios, 65 Aspenlea Road, London W6 8LH, United Kingdom, tel: +4402371197, e-mail: privacy@stingray.com.

Az Ön kérését a Stingray elfogadhatja vagy elutasíthatja, az alkalmazható törvények függvényében.

A Stingray Digital Group Inc. az adatkezelő a jelen Adatvédelmi Politikában megfogalmazott célok alapján feldolgozott adatok esetére.

 

Utolsó frissítés: 2018. május 25.