Stingray Digital Group Inc. og dets tilknyttede selskaper (samlet "Stingray") er forpliktet til å beskytte ditt personvern. Stingrays personvernerklæring er utformet for å hjelpe deg å forstå hvordan Stingray samler inn, holder, bruker og avslører den personlige informasjonen du gir og / eller elektronisk informasjon som samles inn når du bruker produktene og tjenestene (samlet kalt "informasjon"). Ved å bruke Stingrays produkter og tjenester eller registrere deg for å motta Stingrays nyhetsbrev og oppdateringer, godtar du retningslinjene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

HVORFOR SAMLER STINGRAY INN OG LAGRER DENNE INFORMASJONEN?

Stingray samler inn og holder din informasjon på et generelt grunnlag:

(Samlet kalt "Formål").

Stingray vil ikke leie ut eller selge noen personlig identifiserbar informasjon til tredjepart, og vil ikke dele den med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig å gjøre det ved lov eller i forbindelse med eller som angitt i denne personvernerklæringen.

HVA SLAGS INFORMASJON VIL STINGRAY SAMLE, HOLDE, BRUKE OG RØPE?

Stingray samler inn, holder, bruker og avslører den informasjon som du bevisst velger å avsløre og oppgi på noen av sine nettsider eller på annen måte oppgir til Stingray, som navn, e-postadresse og postadresse, din alder og din demografiske informasjon.

Du kan velge å ikke oppgi visse opplysninger, men da kan du ikke være i stand til å dra nytte av noen av Stingrays produkter og tjenester. Du kan kontakte Stingray som angitt i avsnittet "Kontakt Stingray om personvern" for å løse eventuelle problemer med dette.

Stingray vil også samle og kan tillate tredjeparter å samle inn viss elektronisk informasjon, som genereres av dine enheter eller datamaskiner når du samhandler med Stingrays nettsider, nettavspillere, mobilapplikasjon eller andre programmer og tjenester, inkludert informasjon om plassering og din IP-adresse. Se avsnittet " Bruk av informasjonskapsler og autentiseringstokener" og "Atferdsannonsering på nett" for mer informasjon om dette emnet.

HVORDAN BRUKER STINGRAY INFORMASJONEN?

Stingray bruker din informasjon til:

Noe av informasjonen som samles inn av Stingray er nødvendig for å levere Stingrays produkter eller tjenester som du velger. Stingrays programvare kan inkludere muligheten til å deaktivere enkelte programvarefunksjoner for å øke nivået av personvern. Men viss teknisk informasjon (f.eks. postnummer) kan automatisk overføres mellom servere i nettverk for å godkjenne tilgang til produkter og tjenester, for å muliggjøre deres leveranse eller optimalisere medieleveringens opplevelse.

NÅR OG HVORDAN DELER STINGRAY INFORMASJONEN MED TREDJEPARTER?

Stingray kan utlevere informasjon om sine kunder til sine partnere (inkludert service eller innholdsleverandører, eller til opphavsrettseierne) i den grad en slik utlevering er nødvendig for formålet.  Nærmere bestemt kan Stingray bruke tredjeparter for å lette sin virksomhet, for eksempel betalingsprosessorer, for å være vert for tjenester eller produkter til et samlokaliseringsanlegg for servere, for å sende ut e-postoppdateringer om Stingray og dets produkter og tjenester, eller for å gi kundeservice. I forbindelse med disse forretningsvirksomhetene, kan Stingrays kontraktører og tjenesteleverandører ha tilgang til din informasjon innsamlet av Stingray til bruk i en begrenset tid i forbindelse med denne virksomheten. Hvor Stingray benytter tredjeparter for behandling av personopplysninger, implementerer Stingray rimelige kontraktsmessige og tekniske beskyttelser for at slike tredjeparter skal holde all personlig informasjon de behandler strengt konfidensiell. Vær oppmerksom på at disse tredjepartene kan befinne seg i andre land der lovene om behandling av personopplysninger kan avvike fra lovene i landet du bor.

Stingray kan også avsløre din informasjon hvis det er nødvendig for å gjøre det ved lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å: (a) følge loven; (b) etterkomme pålegget av en kompetent rettsinstans i en jurisdiksjon; (c) i samsvar med rettslig prosess mot Stingray; (d) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Stingray; (e) håndheve eller bekrefte samsvar med enhver del av de avtalene som du inngår med Stingray, om noen; (f) hindre svindel eller annen ulovlig aktivitet begått gjennom Stingrays tjenester og / eller produkter; eller (g) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten for brukere av Stingrays produkter eller tjenester, eller allmennheten for øvrig.

LENKER

Stingrays produkter og tjenester, for eksempel nettsteder, nettavspillere, mobile applikasjoner og andre applikasjoner og tjenester, kan inneholde lenker til andre nettsteder eller på annen måte behandle dine transaksjoner gjennom andre nettsteder. Stingray er ikke ansvarlig for personvernet på slike tredjeparter eller innholdet på slike nettsteder. Les personvernerklæringen for disse tredjeparts nettstedene som samler inn personlig identifiserende informasjon for å forstå deres retningslinjer for personvern og datainnsamlingspraksis. Disse retningslinjene for personvern gjelder kun for informasjon innsamlet av Stingray.

ELEKTRONISKE MELDINGER FRA STINGRAY

Hvis du har bedt om å motta slik informasjon, kan Stingray sende elektroniske meldinger til deg om sine produkter og tjenester, og / eller om produkter og / eller tjenester til sine partnere (inkludert innholdsleverandører eller rettighetshavere). Separate Stingray tjenester og bransjer kan sende separate nyhetsbrev og elektroniske markedsføringsmeldinger. Du kan velge bort å motta Stingrays elektroniske markedsføringsmeldinger og / eller nyhetsbrev for det aktuelle produktet eller tjenesten som angitt i avsnittet "Kontakt Stingray om personvern". Imidlertid kan Stingray fortsette å sende deg elektroniske meldinger for å informere deg om tilgjengelige oppgraderinger eller kritiske problemer med tekniske tjenester knyttet til et Stingray produkt eller en tjeneste som du har bedt om eller kjøpt, eller gi deg viktig informasjon om kontoen din.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Stingray tar nødvendige forholdsregler for å beskytte dine opplysninger. Stingray bruker fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak som er i samsvar med gjeldende regelverk for å beskytte din personlige informasjon.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER OG AUTENTISERING STOKENER

Stingray lagrer visse typer opplysninger ved hjelp av "informasjonskapsler" og / eller autentisering stokener. En informasjonskapsel eller et autentiserings token er et stykke data som er lagret på brukerens datamaskin eller andre Internett-tilkoblede enheter knyttet til informasjon om brukeren. Stingray bruker informasjonskapsler til å gi deg en skreddersydd opplevelse når du besøker sine nettsteder og bruke sine produkter og tjenester. Stingray bruker også informasjonskapsler til å forstå trafikkmønsteret på sine nettsider, nettavspillere, mobile applikasjoner og andre programmer og tjenester, og for å godkjenne tilgang til visse premium eller prøvebasert innhold og produktegenskaper. Stingray bruker autentisering stokener til å automatisk godkjenne brukere av enkelte av sine programmer. Stingray behandler personlig informasjon som kan finnes i informasjonskapsler og autentisering stokener med samme nivå av konfidensialitet som annen personlig informasjon du gir til Stingray.

ONLINE ADFERDSANNONSERING

Stingray kan samle inn og bruke og / eller tillate tredjeparter å samle inn og bruke viss elektronisk informasjon (f.eks, klikkstrøm informasjon, nettlesertype, tid og dato, emne av reklame som er klikket eller rullet over) når du samhandler med Stingrays nettsider, nettavspillere, mobile applikasjoner og / eller andre applikasjoner og tjenester for å kunne gi eller tillate slike tredjeparter å gi annonser om varer og tjenester som trolig vil være av større interesse for deg. For å lære mer om denne adferdsannonseringspraksisen, kontakt Stingray som angitt i avsnittet "Kontakt Stingray om personvern".

ENDRINGER I STINGRAYS PERSONVERNERKLÆRING

Stingray reviderer ofte denne personvernerklæringen for å holde den oppdatert med gjeldende lovgivning og Stingrays produkter og tjenester. Oppdaterte meldinger kan brukes til å varsle brukerne om siste endringer og datoen for siste oppdatering, men kunngjøring av den reviderte personvernerklæringen på Stingrays nettsider, nettavspillere, mobile applikasjoner eller andre programmer, produkter eller tjenester skal anses som tilstrekkelig varsel til deg. Med mindre annet er oppgitt, gjelder Stingrays nåværende personvernerklæring for all informasjon som Stingray har om deg.

IKKE-SAMSVAR

Stingray vil ta raske korrigerende tiltak når de finner ut av manglende samsvar med disse retningslinjene for personvern. Stingray skal ikke være ansvarlig for eventuelle tilfeldige, følgeskader eller annet knyttet til disse retningslinjene for personvern.

LAGRING AV INFORMASJON

Ved å bruke Stingrays nettsider, nettavspillere, mobile applikasjoner eller andre programmer, produkter eller tjenester, gir du ditt samtykke til at informasjon overføres til og behandles i Canada, USA og / eller Storbritannia. Din informasjon vil bli holdt av Stingray i Canada, USA og / eller Storbritannia.

KONTAKT STINGRAY OM PERSONVERN

Hvis du har spørsmål om personvernaspektene ved Stingrays produkter eller tjenester, eller ønsker å fremme en klage, for å be om tilgang til den personlige informasjonen Stingray har om deg, for å endre eller korrigere slik personlig informasjon, eller hvis du ønsker at Stingray avvikler bruken av dine personlige opplysninger, kan du gjøre det via "Kontakt oss" -delen eller lenken på Stingrays nettsider, nettavspillere, mobile applikasjoner, eller andre områder, når en slik kobling er tilgjengelig, eller ta kontakt med Stingray på:

Forespørselen kan bli akseptert eller avvist av Stingray basert på gjeldende lover.

 

Sist oppdatert: 29. januar 2015.