Stingrays retningslinjer for personvern

Stingray Digital Group Inc., sammen med sine tilknyttede parter, datterselskaper og relaterte enheter (samlet “Stingray”), er forpliktet til å beskytte ditt personvern. Stingrays retningslinjer for personvern er utarbeidet for å hjelpe deg å forstå hvordan Stingray samler, oppbevarer, bruker og gir videre informasjonen (som definert under) når du bruker deres nettsider, nettspillere, applikasjoner, widgets, produkter og/eller tjenester (samlet, “Stingray-tjenester”). Ved å bruke Stingrays tjenester eller ved å registrere deg for å motta Stingrays nyhetsbrev, elektroniske meldinger, nyheter, oppdateringer, konkurranser, spesialtilbud og/eller andre skriftlige kommunikasjoner (“Stingray-meldinger”), aksepterer du praksisen som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

I disse retningslinjene for personvern, er “du” den personen som bruker Stingray-tjenestene hvis denne personen er 13 år eller eldre, eller en forelder eller juridisk verge dersom brukeren er under 13 år.

HVILKEN INFORMASJON SAMLER, OPBPEVARER, BRUKER OG VIDEREFORMIDLER STINGRAY?

Avhengig av din bruk av Stingray-tjenestene, kan Stingray samle, oppbevare, bruke og gi videre informasjonen som du bevisst velger å avsløre og oppgi i forbindelse med noen av Stingray-tjenestene eller som du ellers gir til Stingray og som kan brukes til å identifisere deg, som ditt navn, kontaktinformasjon, e-postadresse, beliggenhet, informasjon om din postadresse, kontoer i sosiale medier og informasjon om din alder, din demografiske informasjon, mobil- og/eller PC-enhet (samlet, “Informasjonen”).

Du kan velge å ikke oppgi visse typer informasjon, men så vil du kanskje ikke kunne benytte deg av enkelte av Stingrays tjenester. Du kan kontakte Stingray slik det fremgår av avsnittet “Kontakt Stingray vedrørende personvern” for å snakke om noen deler av retningslinjene.

Stingray samler også og kan tillate at tredjeparter samler informasjon, inkludert informasjon som genereres av dine enheter eller datamaskiner når du bruker Stingray-tjenester, inkludert informasjon om geografisk plassering og IP-adresse. Se avsnittene “Bruk av Cookies og  Autentiseringstoken” og “Nettbasert atferdsannonsering” for mer informasjon om dette emnet.

HVORFOR SAMLER OG OPPBEVARER STINGRAY DIN INFORMASJON?

Stingray innhenter og oppbevarer normalt din informasjon for å:

Det juridiske grunnlaget for å bruke informasjonene for formålene er normalt kontraktbasert (dvs. for å gi deg Stingray-tjenestene) eller fordi du har samtykket i slike formål. Stingray kan imidlertid også legge andre juridiske faktorer til grunn, for eksempel der behandlingen er nødvendig for sine legitime interesser eller for samsvar med juridiske forpliktelser som de er underlagt.

Stingrays programvare kan inkludere muligheten til å deaktivere visse programvarefunksjoner for å øke ditt personvernnivå. Visse tekniske opplysninger (f.eks. postnummer) kan imidlertid overføres automatisk mellom servere i nettverk for å autentisere tilgang til Stingray-tjenestene, aktivere levering av dem eller optimere din opplevelse med medialevering.

Stingray leier ikke ut eller selger ikke noe av informasjonen din til tredjeparter og vil ikke dele den med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er påkrevd ved lov eller med henblikk på eller som det fremgår av disse retningslinjene for personvern.

NÅR OG HVORDAN DELER STINGRAY DINE OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER?

Stingray kan gi din informasjon videre til sine partnere og lisensgivere i den grad at slik overlevering kreves til formålene. Stingray kan bruke tredjeparter til å legge til rette for sin virksomhet, for eksempel betalingsprosessorer, leverandører av hostingtjenester, personale for utsending av e-postoppdateringer om Stingray og Stingrays tjenester eller for å levere kundesupport-tjenester. I forbindelse med denne forretningsdriften, kan Stingrays entreprenører og tjenesteleverandører ha tilgang til din informasjon som er samlet av Stingray til bruk for en begrenset tid i forbindelse med disse forretningsaktivitetene. Når Stingray bruker tredjeparter til å behandle noe  informasjon, implementerer de rimelige kontraktbaserte og tekniske beskyttelser for at slike tredjeparter skal behandle all informasjon de behandler, strengt konfidensielt. Merk at disse tredjepartene kan befinne seg i andre land der lovene om behandling av personlig informasjon kan være forskjellige fra lovene i landet der du bor.

Stingray kan også gi videre din informasjon hvis det er påkrevd ved lov eller i god tro på at det er nødvendig å gjøre det for å: (a) overholde loven, (b) overholde pålegg fra en kompetent juridisk myndighet i noen jurisdiksjon, (c) overholde rettslig prosess mot Stingray, (d) beskytte og forsvare Stingrays rettigheter eller eiendom, (e) håndheve eller bekrefte din overholde av en hvilken som helst del av eventuelle avtaler du inngår med Stingray, (f) forhindre svindel eller annen ulovlig aktivitet begått gjennom Stingray-tjenestene, eller (g) handle under kriseomstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av Stingrays tjenester eller allmennheten.

TREDJEPARTSTJENESTER OG PLATTFORMER

Stingrays tjenester kan inneholde koblinger til andre nettsider, applikasjoner eller plattformer. Vennligst les retningslinjene for personvern til disse tredjepartenes nettsider, applikasjoner eller plattformer som samler personlig identifiserbar informasjon for å forstå deres retningslinjer for personvern og dataoppsamlingspraksis. Disse retningslinjene for personvern gjelder utelukkende informasjon som er oppsamlet og behandles av Stingray eller på vegne av Stingray.

Stingrays tjenester kan av og til tilby deg muligheten til å legge ut og dele informasjon om din aktivitet på Stingrays tjenester, inkludert, uten begrensning, opptak av dine gjengivelser som gjøres gjennom de aktuelle Stingray-tjenestene (“Innholdet”), journaler, blogger, meldingstavler, rubrikkannonser eller noen annen form for sosial mediaplattform eller offentlig forum. Bruken av slik informasjon som du velger å legge ut eller dele, styres av slike tredjeparters retningslinjer for personvern. Når denne funksjonen er tilgjengelig, kan du velge å koble din Stingray-tjenestekonto til dine kontoer i sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, Google+). I så fall samtykker du i at informasjonen din deles med Stingray fra dine kontoer i sosiale medier og i at din aktivitet på Stingray automatisk deles på tidslinjen på dine sosiale medier og/eller profilsidene dine. Du kan koble fra Stingray-kontoen din fra dine kontoer i sosiale medier ved å logge deg på din Stingray-konto og velge “Sosial” i Kontoinnstillinger og stille knappen “Tilkoblet” til “Frakoblet”. Du kan også slå av “Deling” ved å sette “Deling”-knappen til “av”.

Barn under 13 år har ikke mulighet til å dele sitt innhold på sosiale medier gjennom Stingray uten ditt samtykke på forhånd. Når du har samtykket i deling av barnas innhold, blir denne funksjonen tilgjengelig for alt innholdet som er generert, inkludert innholdet generert før du ga ditt samtykke, til du deaktiverer funksjonen som beskrevet over.

For å unngå tvil, bekrefter du og samtykker i at du er eneansvarlig for all en tredjeparts bruk av informasjonen og/eller innholdet du bestemmer deg for å legge ut eller dele, for deg selv eller barn under 13 år, i journaler, blogger, meldingstavler, rubrikkannonser eller annen type sosial mediaplattform eller offentlig forum med en funksjon som tilbys av Stingray.

HVOR LENGE OPPBEVARER STINGRAY DIN INFORMASJON?

Stingray oppbevarer din informasjon kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene som den ble innhentet for, eller i henhold til Stingrays legitime interesser, eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller lovpålagte krav. Deretter vil all informasjon du har gitt til Stingray destrueres, slettes eller gjøres anonymt.

HVORDAN BESKYTTER STINGRAY BARNAS PERSONVERN?

Bortsett fra det som ellers besørges for en spesifikk Stingray-tjeneste, er Stingray-tjenester tilgjengelige bare for individer fra 13 år og eldre. Stingray samler ikke, oppbevarer eller bruker ikke eller gir ikke videre bevisst informasjon fra barn under 13 år, med mindre en forelder eller verge har samtykket til det. Hvis du tror at informasjon er innhentet fra barn under 13 år uten ditt samtykke gitt på forhånd, kan du ta kontakt med Stingray slik det fremgår av delen “Kontakt Stingray vedrørende personvern”.

STINGRAY-MELDINGER

Hvis du har samtykket i å motta slik informasjon, kan Stingray sende Stingray-meldinger til deg om Stingrays tjenester og/eller om produkter og/eller tjenester fra sine partnere og lisensgivere. Separate Stingray-tjenester og forretningsvirksomheter kan sende egne Stingray-meldinger. Du kan velge bort at du får Stingray-meldinger slik det er beskrevet i avsnittet “Kontakt Stingray vedrørende personvern”. Stingray kan imidlertid fortsette å sende deg Stingray-meldinger for å informere deg om tilgjengelige oppgraderinger eller kritiske tekniske serviceproblemer knyttet til en Stingray-tjeneste som du etterspurte eller kjøpte, eller for å gi deg viktig informasjon om kontoen din.

INFORMASJONENS SIKKERHET

Stingray iverksetter behørige forholdsregler for å beskytte din informasjon. Stingray bruker fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetsordninger som overholder gjeldende forskrifter for å beskytte informasjonen din.

BRUK AV COOKIES OG AUTENTISERINGS-TOKEN

Stingray lagrer en viss type informasjon med “cookies” og/eller autentiserings-nøkler. En cookie eller en autentiserings-nøkkel er et stykke data som lagres på brukerens datamaskin eller andre Internett-tilkoblede enheter knyttet til informasjon om brukeren. Stingray bruker cookies for å gi deg en tilpasset opplevelse når du besøker og bruker Stingrays tjenester. Stingray bruker også cookies til å forstå trafikkmønstre på Stingray, for å autorisere tilgang til en viss type premium- eller demoinnhold og produktegenskaper, til å målrette reklame og/eller sende varsler. Stingray bruker autentiserings-nøkler til å autentisere brukere av visse typer Stingray-tjenester automatisk. Stingray behandler all informasjon som kan ligge i cookies og autentiserings-nøkler med samme nivå av konfidensialitet som annen informasjon du gir Stingray. Cookies kan administreres og/eller deaktiveres gjennom din nettlesers innstillinger for cookies. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan cookies skal administreres og/eller deaktiveres, gå til http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

NETTBASERT ATFERDSANNONSERING

Stingray kan oppsamle, bruke og/eller tillate at tredjeparter samler og bruker noe av informasjonen din (f.eks. click-streaminformasjon, type nettleser, tid og dato, tema i annonser som klikkes eller blas over, antall visninger av en annonse, annonsekonverteringsrater, monetiseringsrate, kjøpshistorikk, informasjon vedrørende din bruk av Stingray-tjenester, informasjon vedrørende din bruk av tredjepartsnettsider, alder, kjønn, geologiske data, informasjon om Internett-leverandør, enhetsinformasjon, maskinvareinformasjon og annen,  lignende informasjon) når du samhandler med Stingray-tjenester og/eller tredjeparters  nettsider og tjenester for å gi eller tillate at tredjeparter gir annonser om varer og tjenester som sannsynligvis kan være av interesse for deg. For mer informasjon om denne praksis med atferdsannonsering, ta kontakt med Stingray som beskrevet i avsnittet “Kontakt Stingray vedrørende personvern”. Stingray vil ikke under noen omstendigheter tillate atferdsannonsering rettet mot barn der de ikke har reell kunnskap om at brukeren er under 13 år.

ENDRINGER I STINGRAYS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Stingray reviderer ofte disse retningslinjene for personvern for å holde dem oppdatert med gjeldende lovgivning og Stingray-tjenester. Oppdaterte varsler kan brukes til å informere brukere om nyere endringer og dato for siste oppdatering, men publisering av de reviderte retningslinjene for personvern på Stingray-tjenester skal være å anse som tilstrekkelig informasjon for deg. Med mindre annet er oppgitt, gjelder Stingrays gjeldende retningslinjer for personvern for all informasjon som Stingray har om deg.

MANGLENDE OVERHOLDELSE

Stingray vil iverksette umiddelbart korrigerende tiltak når de får rede på manglende overholdelse av disse retningslinjene for personvern. Stingray skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldige, følge- eller erstatningsskade knyttet til disse retningslinjene for personvern.

Du kan når som helst legge inn en klage til en kompetent myndighet dersom du tror at Stingray ikke behandler din informasjon på en måte som er i samsvar med disse retningslinjene for personvern eller gjeldende lover.

OPPBEVARING OG INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV DIN INFORMASJON

Når du bruker Stingray-tjenester, samtykker du i at din informasjon overføres til og behandles i Canada, USA og/eller Storbritannia. Din informasjon vil bli oppbevart av Stingray i Canada, USA og/eller Storbritannia.

EU har anerkjent at Canada og USA (begrenset til personvernskjold-rammeverket) gir tilstrekkelig beskyttelse av persondata. Følgelig kan Stingray overføre din informasjon fra EØS til disse landene uten at ytterligere sikkerhetsordninger kreves. Når din informasjon er overført fra EØS til andre land (eller til USA uten personskjoldrammeverket) som ikke har mottatt noe slikt tilstrekkelighetsvedtak fra EU-kommisjonen, iverksetter Stingray tiltak for å sikre at din informasjon er tilstrekkelig beskyttet med behørige tekniske, organisasjonsmessige, kontraktsmessig eller andre juridiske midler. Hvis du vil ha mer informasjon om disse sikkerhetstiltakene, vennligst ta kontakt med Stingray som beskrevet i avsnittet “Kontakt Stingray vedrørende personvern”.

KONTAKT STINGRAY VEDRØRENDE PERSONVERN, INKLUDERT DINE RETTIGHETER

Hvis du har spørsmål om aspektene omkring personvern knyttet til Stingray-tjenester, ønsker å vite mer om Stingrays legitime interesser, vil komme med en klage, trekke tilbake ditt (eventuelle) samtykke, komme med innvendinger mot Stingrays bruk av din informasjon, be om tilgang til informasjonen Stingray har om deg, for å endre, slette eller korrigere slik informasjon, hvis du ønsker at Stingray skal opphøre eller begrense bruken av din informasjon, eller hvis du ønsker å få en kopi av all informasjonen Stingray har om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, kan du gjøre det via avsnittet “Kontakt oss” eller koblingen på Stingray-tjenester når en slik kobling finnes, eller ta kontakt med Stingray på:

Hvis du befinner deg i Amerika: Customer Support re Privacy, Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 1T4, tlf.: 1-514-664-1244, faks. 1-514-664-1143, e-post: privacy@stingray.com.
Hvis du befinner deg i Europa eller et annet sted i verden: Customer Support re Privacy, Stingray Digital International Limited, Riverside Studios, 65 Aspenlea Road, London W6 8LH, United Kingdom, tlf.: +44 (0) 208 237 1197, e-post: privacy@stingray.com

Din forespørsel kan aksepteres eller avvises av Stingray, basert på gjeldende lover.

Stingray Digital Group Inc. er datakontrollør med henblikk på personlige data behandlet under disse retningslinjene for personvern.

 

Sist oppdatert: 25. mai, 2018.